Pytania i Odpowiedzi


JESTEM PRZEDSIĘBIORCĄ I CHCIAŁBYM SFINANSOWAĆ MOJE NALEŻNOŚCI


 

Pobierz infografikę - Jak sfinansować fakturę z Finnovi

 

1. Dlaczego powinienem wybrać Finnovi?

2. Jakie należności mogę sfinansować?

3. Jaka jest minimalna wartość należności, którą mogę sfinansować?

4. Jaka jest maksymalna wartość należności, którą mogę sfinansować?

5. Jaki termin płatności jest akceptowany?

6. Mam należności przeterminowane. Czy mogę je sfinansować?

7. Ile będzie kosztowało sfinansowanie należności?

8. Jak długo będę czekać na środki?

9. Co muszę zrobić, żeby sfinansować należność i otrzymać środki?

10. Czym usługa Finnovi różni się od faktoringu?

11. Mam umowę faktoringową z bankiem lub niezależną firmą faktoringową. Czy mogę finansować należności z Finnovi?

12. Czy muszę finansować każdą należność od mojego kontrahenta?

13. Czy mogę finansować każdą należność od mojego kontrahenta?

14. Czy muszę sfinansować należność każdego mojego kontrahenta?

15. Czy mogę sfinansować należność każdego mojego kontrahenta?

16. Dlaczego muszę zawrzeć umowę cesji?

17. Czy Finnovi kontaktuje się z moimi kontrahentami?

18. Co jeśli mój kontrahent nie płaci w terminie lub wcale nie zapłaci?

19. Czy Finnovi będzie prowadzić windykację niespłaconych należności?

 

1. Dlaczego powinienem wybrać Finnovi?

Finnovi to rewolucyjna platforma kojarząca przedsiębiorców i finansujących.

Z Finnovi szybko i łatwo sfinansujesz należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Z Finnovi nie musisz czekać na pieniądze – możesz otrzymać je nawet tego samego dnia.

Z Finnovi sfinansujesz nawet pojedyncze należności o niskich kwotach – nie musisz podpisywać długoterminowej umowy ani ubiegać się o limit

Finnovi daje dostęp do różnych finansujących – dzięki temu łatwiejsze jest sfinansowanie należności, których inni nie są gotowi finansować

 

2. Jakie należności mogę sfinansować?

W tej chwili z Finnovi można sfinansować należności handlowe udokumentowane fakturami VAT.

 

3. Jaka jest minimalna wartość należności, którą mogę sfinansować?

W Finnovi nie ma dolnego limitu wartości należności. Z Finnovi sfinansujesz nawet 1 000 PLN.

 

4. Jaka jest maksymalna wartość należności, którą mogę sfinansować?

W Finnovi nie ma górnego limitu wartości należności. Z Finnovi sfinansujesz nawet 50 000 PLN.

Pamiętać jednak należy, że decyzja o finansowaniu podejmowana jest po analizie każdego przypadku osobno i zależy m.in. od wiarygodności kontrahenta i rodzaju transakcji, której należność dotyczy.

 

5. Jaki termin płatności jest akceptowany?

Akceptujemy każdy termin płatności nieprzekraczający 90 dni. Nie stosujemy żadnych ograniczeń dla krótkich terminów płatności. Nie będzie żadnego problemu ze zgłoszeniem faktury z terminem płatności 7 czy 14 dni.

 

6. Mam należności przeterminowane. Czy mogę je sfinansować?

W tej chwili z Finnovi można finansować tylko należności handlowe, których termin płatności jeszcze nie minął.

 

7. Ile będzie kosztowało sfinansowanie należności?

Koszty finansowania różną się w zależności od rodzaju należności oraz okresu finansowania.

Dla typowej należności spłaconej w terminie na koszt finansowania składa się z:

a) Opłaty stałej

b) Kosztu finansowania za każdy dzień od momentu zawarcia umowy cesji do momentu spłaty całej kwoty

Szacunkowe wyliczenia dla typowej należności spłaconej w terminie, typowych kwot oraz typowych terminów płatności można wyliczyć korzystając z naszego kalkulatora.

Przed przedstawieniem należności finansującym, otrzymasz osobną propozycję cenową dla każdej należności.

 

8. Jak długo będę czekać na środki?

Środki mogą się znaleźć na Twoim koncie nawet tego samego dnia, w którym zgłosiłeś fakturę do finansowania.

Należy pamiętać, że czas finansowania zależy od rodzaju należności, kontrahenta, systemu bankowego oraz banku. Zazwyczaj nie przekracza 48 godzin.

 

9. Co muszę zrobić, żeby sfinansować należność i otrzymać środki?

Finansowanie należności z Finnovi jest niezwykle proste i szybkie.

1. Rejestrujesz się na platformie Finnovi wypełniając tylko kilka niezbędnych danych.

2. Przekazujesz nam fakturę i w ten sposób składasz wniosek o finansowanie

3. Akceptujesz otrzymaną od nas propozycję finansowania (w tym cenową)

4. Akceptujesz umowę cesji, którą wygeneruje platforma Finnovi, gdy tylko któryś z finansujących zdecyduje się sfinansować należność

5. Otrzymujesz środki przekazane przez finansującego za pośrednictwem Finnovi

Wszystko dzieje się elektronicznie za pośrednictwem platformy Finnovi, a każdy z kroków zajmuje najwyżej kilkadziesiąt sekund.

Możliwe jest, że w zależności od rodzaju transakcji, na którą wystawiona została faktura poprosimy Cię o dołączenie dodatkowych dokumentów. Będzie można to zrobić za pośrednictwem platformy.

 

10. Czym usluga Finnovi różni się od faktoringu?

W przeciwieństwie do typowej usługi faktoringowej z Finnovi:

a) Możesz sfinansować faktury wtedy, kiedy potrzebujesz – nie musisz korzystać z Finnovi regularnie

b) Możesz sfinansować pojedynczą fakturę dla Twojego kontrahenta – nie musisz finansować wszystkich rozliczeń

c) Możesz sfinansować fakturę pojedynczego kontrahenta – nie musisz finansować należności od kilku kontrahentów

d) Możesz finansować należności bez długoterminowej umowy – nie musisz ubiegać się o limit, a w szczególności płacić za to że go nie wykorzystujesz

 

11. Mam umowę faktoringową z bankiem lub niezależną firmą faktoringową. Czy mogę finansować należności z Finnovi?

Tak, pod warunkiem, że należności wynikające z faktur, które przedstawisz do finansowania nie są częścią umowy z firmą faktoringową (bankową lub niebankową), a w szczególności nie dokonałeś cesji dotyczącej tej należności czy tzw. cesji globalnej dla danego kontrahenta (cesji, która przenosi prawo do wszystkich należności od danego kontrahenta na firmę faktoringową)

 

12. Czy muszę finansować każdą należność od mojego kontrahenta?

Nie ma takiej konieczności. Możesz sfinansować pojedynczą fakturę dla Twojego kontrahenta – nie musisz finansować wszystkich rozliczeń

 

13. Czy mogę finansować każdą należność od mojego kontrahenta?

Tak. Nie mamy żadnych ograniczeń co do liczby należności od jednego kontrahenta, które mogą być sfinansowane.

Pamiętać jednak należy, że decyzja o finansowaniu podejmowana jest po analizie każdego przypadku osobno i zależy m.in. od wiarygodności kontrahenta i rodzaju transakcji, których należności dotyczą.

 

14. Czy muszę sfinansować należność każdego mojego kontrahenta?

Nie ma takiej konieczności. Możesz sfinansować należności pojedynczego kontrahenta – nie musisz finansować rozliczeń z wieloma kontrahentami.

 

15. Czy mogę sfinansować należność każdego mojego kontrahenta?

Tak. Nie mamy żadnych ograniczeń co do liczby kontrahentów, których należności mogą być sfinansowane.

Pamiętać jednak należy, że decyzja o finansowaniu podejmowana jest po analizie każdego przypadku osobno i zależy m.in. od wiarygodności kontrahenta i rodzaju transakcji, których należności dotyczą.

 

16. Dlaczego muszę zawrzeć umowę cesji?

Istotą finansowania z Finnovi jest przekazanie praw do kwot pieniężnych wynikających z faktury finansującemu w zamian za wcześniejsze pozyskanie przez Ciebie pieniędzy. W ten sposób jest on zabezpieczony i ma większą pewność, że otrzyma kwotę, którą przekazał Tobie.

 

17. Czy Finnovi kontaktuje się z moimi kontrahentami?

Tak. Częścią analizy należności jest potwierdzenie, że transakcja, której dotyczy faktura wydarzyła się w rzeczywistości oraz że nie będzie problemów z otrzymaniem zapłaty tj. że wykonałeś usługę lub dostarczyłeś towar, a kontrahent akceptuje to w jaki sposób to zrobiłeś i jest gotów zapłacić.

Nie ma się jednak czego obawiać. Analizę przeprowadza doświadczony zespół Finnovi, który dba o to żeby proces był sprawny, dyskretny i w jak najmniejszym stopniu Cię angażował

 

18. Co jeśli mój kontrahent nie płaci w terminie lub wcale nie zapłaci?

Krótkie spóźnienia nie stanowią problemu. Jeżeli kontrahent będzie opóźniał się dłużej, Finnovi podejmie działania windykacyjne. W przypadku bardzo długich opóźnień lub braku spłaty finansujący może wystąpić z regresem i domagać się żebyś spłacił należność za swojego kontrahent. W zamian finansujący zwróci Ci prawo do należności, tak żebyś mógł dochodzić jej spłaty lub w inny sposób rozliczyć ją ze swoim kontrahentem.

Nie należy się jednak obawiać, jeżeli współpracujesz z rzetelnymi kontrahentami o dobrej kondycji finansowej oraz prawidłowo wykonujesz swoje usługi lub dostarczasz towary takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko i z reguły można rozwiązać je polubownie.

 

19. Czy Finnovi będzie prowadzić windykację niespłaconych należności?

Finnovi dąży do zapewnienia pełnej obsługi pozyskania finansowania Twoich należności, przepływu środków oraz spłaty dla finansującego. Finansujący z zasady zlecają Finnovi windykację niespłaconych należności. Możliwe jest jednak, że finansujący zrezygnuje z obsługi windykacji przez Finnovi i w takim wypadku będzie sam prowadził windykację.

JESTEM FINANSUJĄCYM I CHCIAŁBYM FINANSOWAĆ WIERZYTELNOŚCI


 

1. Jakiego rodzaju wierzytelności mogę finansować?

2. Na jaki zysk mogę liczyć?

3. Czy finansowanie wierzytelności wiąże się z ryzykiem?

4. Czy Finnovi ocenia ryzyko transakcji?

5. Czy Finnovi gwarantuje spłatę wierzytelności?

6. Ile będę musiał zapłacić za usługi Finnovi?

7. Co muszę zrobić, żeby finansować wierzytelności?

8. Co jeśli kontrahent nie płaci w terminie lub wcale nie zapłaci?

9. Czy Finnovi będzie prowadzić windykację w moim imieniu?

10. Dlaczego przekazuję środki za pośrednictwem Finnovi, a nie bezpośrednio przedsiębiorcy?

11. Czy moje środki na rachunku Finnovi są bezpieczne?

12. Chciałbym pozostawić środki na rachunku Finnovi i finansować z nich kolejne transakcje. Czy jest to możliwe?

 

1. Jakiego rodzaju wierzytelności mogę finansować?

W tej chwili z Finnovi można sfinansować należności handlowe udokumentowane fakturami VAT.

 

2. Na jaki zysk mogę liczyć?

Na platformie Finnovi znajdziesz wierzytelności dotyczące transakcji o różnym charakterze i różnym terminie płatności. Na potrzeby oceny zyskowności finansowania każdej z wierzytelności wyliczamy szacowaną roczną stopę procentową, która wskazuje na jaką efektywną roczną stopę zwrotu brutto (przed podatkiem dochodowym) możesz liczyć przy założeniu pełnego spłacenia wierzytelności w terminie.

Można się spodziewać, że oczekiwana szacowana roczna stopa procentowa wyniesie 9-15%.

Wskazujemy ją przy każdej wierzytelności, którą możesz finansować.

Pamiętać należy, że jest to szacowana, oczekiwana wielkość, która nie uwzględnia ryzyka kredytowego oraz podatków.

 

3. Czy finansowanie wierzytelności wiąże się z ryzykiem?

Każda forma pożyczania pieniędzy lub inwestowania wiąże się z ryzykiem. Finnovi dokonuje podstawowego sprawdzenia wiarygodności transakcji, lecz nie może zapewnić ani zagwarantować, że każda wierzytelności zostanie w pełni spłacona w terminie.

Zanim zdecydujesz się sfinansować wierzytelność powinieneś ocenić, jakie ryzyko wiąże się z określoną wierzytelnością oraz czy jesteś gotów zaakceptować sytuację, że nie ma 100% pewności, że spłata zostanie w pełni dokonana.

 

4. Czy Finnovi ocenia ryzyko transakcji?

Finnovi jest platformą kojarzącą przedsiębiorców z finansującymi, działającą na zasadzie samodzielnej oceny ryzyka przez finansujących.

Finnovi dokonuje podstawowego sprawdzenia wiarygodności transakcji, m.in. poprzez kontakt z kontrahentami (płatnikami) w celu potwierdzenia, że transakcja, której dotyczy wierzytelność wydarzyła się w rzeczywistości oraz że nie będzie problemów z otrzymaniem zapłaty tj. że przedsiębiorca wykonał usługę lub dostarczył towar, a kontrahent akceptuje to, w jaki sposób to zrobił i jest gotów dokonać zapłaty.

Pełna i ostateczna ocena poziomu ryzyka oraz decyzja o dokonaniu finansowania spoczywa na finansujących.

Finnovi nie prowadzi działalności ratingowej ani doradczej w zakresie oceny ryzyka transakcji czy stron tych transakcji (przedsiębiorcy, kontrahenci).

Nie możemy zapewnić ani zagwarantować, że każda wierzytelności zostanie w pełni spłacona w terminie.

 

5. Czy Finnovi gwarantuje spłatę wierzytelności?

Zespół Finnovi dokłada starań, aby dokonać wstępnego sprawdzenia obu stron transakcji. Sprawdzamy zarówno finansowanego jak i płatnika.

Finnovi dokonuje także podstawowego sprawdzenia wiarygodności transakcji, m.in. poprzez kontakt z kontrahentami (płatnikami) w celu potwierdzenia, że transakcja, której dotyczy wierzytelność wydarzyła się w rzeczywistości oraz że nie będzie problemów z otrzymaniem zapłaty

Spłata zabezpieczona jest, także, cesją praw do wierzytelności, co oznacza, że jako finansujący stajesz się jej właścicielem i Tobie przysługuje spłata od dłużnika.

Ponadto, sposób w jaki stworzona jest umowa cesji umożliwia dochodzenia spłaty zarówno od dłużnika (kontrahenta przedsiębiorcy) jak i od samego przedsiębiorcy.

Nie możemy jednak zagwarantować, że każda wierzytelności zostanie w pełni spłacona w terminie.

 

6. Ile będę musiał zapłacić za usługi Finnovi?

Wszystkie koszty finansowania wierzytelności zarówno związane z usługami Finnovi oraz z finansowaniem i ewentualną windykacją pokrywa przedsiębiorca, który otrzymał finansowanie.

Finnovi nie pobiera żadnych opłat od finansujących.

 

7. Co muszę zrobić, żeby finansować wierzytelności?

Finansowanie wierzytelności na platformie Finnovi jest niezwykle proste i szybkie.

1. Rejestrujesz się na platformie Finnovi, wypełniając tylko kilka niezbędnych danych.

2. Wybierasz z listy wierzytelność, którą chcesz sfinansować.

4. Akceptujesz umowę cesji, którą wygeneruje platforma Finnovi.

5. Wpłacasz środki niezbędne do sfinansowania wierzytelności (po akceptacji umowy cesji przez przedsiębiorcę)

Wszystko dzieje się elektronicznie za pośrednictwem platformy Finnovi a każdy z kroków zajmuje najwyżej kilkanaście sekund.

 

8. Co jeśli kontrahent nie płaci w terminie lub wcale nie zapłaci?

Krótkie spóźnienia nie powinny stanowić problemu. Jeżeli kontrahent będzie opóźniał się dłużej, Finnovi podejmie w Twoim imieniu i na Twoją rzecz działania windykacyjne.

W przypadku bardzo długich opóźnień lub braku spłaty możesz wystąpić z regresem i domagać się, żeby Przedsiębiorca spłacił należność za swojego kontrahent. W zamian za zapłatę przez Przedsiębiorcę dokonasz zwrotu prawa do należności, tak żeby przedsiębiorca mógł później dochodzić jej spłaty lub w inny sposób rozliczyć ją ze swoim kontrahentem.

 

9. Czy Finnovi będzie prowadzić windykację w moim imieniu?

Finnovi dąży do zapewnienia pełnej obsługi finansowania, przepływu środków oraz spłaty dla finansujących. Zgodnie z regulaminem w przypadku, gdy konieczna będzie windykacja zlecasz nam jej realizację, a nasz zespół prowadzi ją na koszt przedsiębiorcy lub płatnika, aż do ostatecznej spłaty.

Możliwe jest jednak, że samodzielnie będziesz chciał przeprowadzić windykację. W takim wypadku możesz w każdej chwili zrezygnować z naszej pomocy.

 

10. Dlaczego przekazuję środki za pośrednictwem Finnovi, a nie bezpośrednio przedsiębiorcy?

W transakcję finansowania wierzytelności zaangażowane są trzy strony – przedsiębiorca, płatnik (kontrahent przedsiębiorcy) oraz finansujący. Aby uczynić proces przekazania środków, zabezpieczenia oraz rozliczenia spłaty jak najbardziej przejrzystym, Finnovi działa w roli pośrednika na każdym etapie, aż do ostatecznej spłaty i przekazania wszystkich środków finansującym i przedsiębiorcy.

Dzięki temu można uniknąć wątpliwości, pomyłek i co za tym idzie szeregu komplikacji na etapie spłaty oraz rozliczania.

Jednocześnie jest to wygodne rozwiązanie, gdyż jako finansujący po przekazaniu środków nie musisz nic rozliczać ani sprawdzać. Nasza platforma będzie Cię powiadamiała o wszystkich kolejnych krokach tak, żebyś miał pewność na jakim etapie jest transakcja.

 

11. Czy moje środki na rachunku Finnovi są bezpieczne?

Finnovi Sp. z o. o. jest Biurem Usług Płatniczych, podlegającym pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego, wpisanym do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem BP2073/2017.

Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiadamy ubezpieczenie OC, które zabezpiecza podmioty, w imieniu których środki przekazujemy (zarówno finansujących jak i przedsiębiorców), na wypadek ewentualnej utraty środków.

Pamiętać jednak należy, że przekazywane środki znajdują się na naszym rachunku maksymalnie 1 dzień roboczy, niezbędny do dokonania operacji bankowych.

 

12. Chciałbym pozostawić środki na rachunku Finnovi i finansować z nich kolejne transakcje. Czy jest to możliwe?

Niestety w tej chwili nie oferujemy takiej usługi. Finnovi jest platformą kojarzącą przedsiębiorców z finansującymi, która nie ma charakteru funduszu inwestycyjnego.

Nie podejmujemy także decyzji o finansowaniu w imieniu finansującego. Nie prowadzimy doradztwa w tym zakresie. Zależy nam na tym, żeby każdy finansujący sam oceniał ryzyko danej transakcji.

Nie należy się jednak tym przejmować, dzięki naszym zautomatyzowanym procesom finansowanie należności wymaga zaledwie kilku kliknięć, które nie trwają więcej niż kilkanaście sekund.